Nor-Shipping – Norge største og kanskje viktigste messe.

Nor-Shipping er en stor internasjonal messe, med utstillere fra hele verden. Og for oss ble dette et prosjekt der vi fikk brukt alt vi har av kompetanse og utstyr. Det ble spennende… read more →